Op deze website staat informatie met betrekking tot de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een uitkering van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland. Hoewel Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. 

 

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door gebruikmaking van deze website, dan wel ontstaan door gebruikmaking en/of het vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland sprake is van opzet of grove nalatigheid.