logo

Welkom op de afdeling subsidieaanvragen van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror)

NB deze website werkt niet op smartphones en tablets.

Uit de Maror-gelden worden subsidies verstrekt aan organisaties, voor activiteiten gericht op de Joodse gemeenschap in Nederland.

U kunt hier aanvragen voorbereiden en indienen. Ook kunt u de door u online ingediende aanvragen bekijken. Om in te loggen heeft u een loginnaam en wachtwoord nodig.
Voor aanvragen die u in een nieuw kalenderjaar wilt indienen moet u altijd in dat kalenderjaar eerst autorisatie aanvragen.

Werd voor uw organisatie eerder een login aangemaakt? Gebruik dan de bestaande. U heeft dan het voordeel dat gegevens uit een eerdere aanvraag autorisatie automatisch worden overgenomen in een nieuwe aanvraag autorisatie. Daarnaast heeft u inzage in eerder ingediende aanvragen.

Heeft u nog geen loginnaam en wachtwoord? Ga dan naar aanmelden.