logo

Begroting en specificatie

In de begroting staan de kosten van de activiteiten en de wijze waarop u de activiteiten wilt financieren (het dekkingsplan).

 

  • Leidraad moet zijn dat u die geldstromen opneemt waarover u achteraf verantwoording kunt afleggen.
  • Inkomsten en uitgaven voor de activiteit moeten (rechtstreeks) via uw eigen bankrekening lopen.

 

De begroting bestaat uit drie delen, zoals hieronder weergegeven.

 

(Hoofd)posten Kosten in €
incl./excl. BTW
Specificatie


Specificeren kan op twee manieren.
1. Ofwel door het uploaden van een gespecificeerde offerte, mits het (afgeronde) offertebedrag gelijk is aan het begrote bedrag. Alleen 'echte' offertes (van derden) zijn toegestaan. Als de offerte niet aansluit op het begrote bedrag, of u uploadt iets wat geen offerte is, betekent dit dat de specificatie (in ieder geval voor die post) onvolledig is.

  • Offertes moeten in het Nederlands of Engels zijn gesteld.
  • Offertes moeten gespecificeerd zijn.


2. De tweede manier waarop u de (Hoofd)post kunt toelichten is door middel van een specificatie analoog aan de voorbeelden verderop op deze pagina. De bedragen in het specificatieveld zijn dan opgeteld gelijk aan het bedrag in de kolom Kosten.

  • Zie de voorbeelden van correcte specificatie onderaan deze pagina.
  • Personeelskosten moeten worden gespecificeerd per persoon, onder vermelding van ureninzet (fte), duur inzet en salariskosten.
  • Zorg dat uw specificatie voldoende inzicht geeft in het aantal eenheden waarop posten zijn gebaseerd. Eenheden zijn bijvoorbeeld personen, dagen, bijeenkomsten, uren, kilometers.


Onvoldoende specificatie kan tot afwijzing van uw aanvraag leiden als de aanvraag daardoor niet kan worden beoordeeld.


Lengte begroting
De begroting bestaat uit minimaal 1 regel en maximaal 30 regels; u kunt zelf de lengte kiezen. Complexe begrotingen die zich niet lenen voor opname in het 30-regelige model moeten in ieder geval op hoofdonderdelen worden opgenomen. In het memoveld dat u aantreft in het hoofdstuk Indiening onderaan het formulier kunt u melden dat er een nader gespecificeerde begroting beschikbaar is. Wij zullen die dan eventueel opvragen.


Dekkingsplan
Specificeer in het dekkingsplan de bijdragen van deelnemers/gebruikers door een cijfermatige onderbouwing van het ingevulde bedrag. Het moet duidelijk zijn op welk aantal deelnemers/afnemers het bedrag is gebaseerd en op welke bijdrage per deelnemer (bijvoorbeeld entreegeld, inschrijfgeld of aanschafprijs).


Voorbeelden van correct gespecificeerde begrotingen


Voorbeeld 1: Lezingenserie I (een lezing per regel)

(Hoofd)posten Kosten in €
incl. BTW
Specificatie
Lezing 1: Joodse feestdagen 470 Zaalhuur € 55; gastspreker € 150; vervoerskosten gastspreker € 25; huur beamer € 30; consumpties: € 100; printen en verzenden uitnodiging € 110


Voorbeeld 2: Lezingenserie II (een post per regel)

(Hoofd)posten Kosten in €
incl. BTW
Specificatie
Zaalhuur 400 10 x € 40, zaal voor 20-40 personen
Gastsprekers 500 10 x spreker à € 50 per keer
Vervoer 75 vervoerskosten 3 x spreker € 25 (overige sprekers lokaal)
Beamer 60 2x beamer nodig à € 30 per keer
Consumpties 100 10 x consumpties à € 10
PR 75 100 programma's per post, incl. copyshop


Voorbeeld 3: Zomerkamp

(Hoofd)posten Kosten in €
incl. BTW
Specificatie
Huur kamphuis 3000 Huur voor 6 dagen voor 100 personen


Voorbeeld 4: Cursus Jodendom

(Hoofd)posten Kosten in €
incl. BTW
Specificatie
Lessen 500 honorarium één docent: 10 lessen à € 50 per les, lestijd: 2 uur + voorbereiding les.


Voorbeeld 5: Symposium I (een personeelslid per regel)

(Hoofd)posten Kosten in €
incl. BTW
Specificatie
Secretariaat 1500 Office manager 0,1 fte voor 6 maanden (o.b.v. € 2500 / 1 fte p.m. incl. vakantiegeld)

 

Voorbeeld 6: Symposium II (alle personeel op een regel, ingehuurde kracht apart)

(Hoofd)posten Kosten in €
incl. BTW
Specificatie
Personeelskosten 7313 SECRETARIAAT: Officemanager 0,1 fte, 6 mnd (o.b.v. 2500/ 1 fte p.m. incl. vak.geld): 1500 + UITVOERING: Beleidsmedewerker 0,3 fte, 5 mnd (o.b.v. 3500/ 1 fte p.m. incl. vak.geld): 5250 + SUPERVISIE: Directeur 0,025 fte, 5 mnd (o.b.v. 4500/ 1 fte p.m. incl. vak.geld): 563
Congress Company 17500 Projectcoördinator (free lance) 175 uur à € 100